SNKL merkkilaulujen suoritussäännöt

Suomen Naiskuoroliitto ry:n hopeakellojen suoritussäännöt

LAULAJAN MERKIT

YLEISTÄ

Naiskuoroliitto ry:n hopeakellojen suoritusjärjestys on perus-, taito- ja mestarimerkki. Merkkien suoritustilaisuus järjestetään joka vuosi liiton laululeirin yhteydessä, mutta jäsenyhdistykset voivat anoa liiton hallitukselta perus- ja taitomerkkien suoritustilaisuutta kotipaikkakunnalleen, samoin mestariharjoitusleiriä. Anomukset leireistä on tehtävä hyvissä ajoin ennen suunnitellun suoritusleirin alkua.

Järjestävä kuoro kustantaa suoritustilaisuuteen sääntöjen edellyttämän lautakunnan maksamalla heille matkakorvauksen, mahdolliset majoitukset ja päivärahat tai ateriakorvaukset.

Merkkien suoritustilaisuudesta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenee tentin aika ja paikka, tenttijöiden nimet, tutkintolautakunnan kokoonpano sekä esitetyt tenttilaulut. Pöytäkirjapohjan saa Liiton toimistosta ja se tulee lähettää täytettynä sinne takaisin.

Liiton järjestämän laululeirin yhteydessä ei välttämättä tarvitse suorittaa merkkiä, vaan sinne voi tulla opettelemaan ohjelmistoa. Laulajan tulee hankkia laillinen ohjelmistomateriaali ja tutustua siihen jo ennen leiriä.

Jos suorittajalla on jo mestarimerkki jostain toisesta ääniryhmästä aiemmin ja 

 • mikäli Mestarikellomerkkilaulut ovat pysyneet samana ja 
 • suorittajalla on olemassa suoritettavassa Mestarikellomerkin ääniryhmässä suoritettu Perus- ja Taitokellomerkki, 

niin harjoitusleirille ei tarvitse välttämättä tulla, mikäli suorittaja pystyy osoittamaan osaamisensa. SNKL järjestää yhden viikonloppuleirin kevättalvella suorittajille, jossa voivat näyttää taitonsa ennen suoritusleiriä niin jo harjoitusleirillä olleet kuin myös suoraan suoritusleirille tulevat laulajat.

Kaikissa merkkisuorituksissa tulee käyttää laillista nuottimateriaalia!

PERUSMERKKI

Perusmerkkiohjelmiston laulut esitetään lautakunnalle, jonka muodostavat kolme (3) Naiskuoroliiton hallituksen, musiikkivaliokunnan tai heidän valtuuttamaa jäsentä, joista vähintään yksi (1) on suorittanut musiikkialan ammattitutkinnon. Suorittajien johtaja kuuluu lautakuntaan yhtenä kolmesta.

Perusmerkin suoritustilanteessa laulajalta edellytetään, että hän

 • osaa perusmerkkiohjelmiston lauluista oman stemmansa
 • osaa laulut ulkoa
 • pystyy laulamaan puhtaasti ja musisoimaan yhtyeessä


TAITOMERKKI

Taitomerkkiohjelmiston laulut esitetään lautakunnalle, jonka muodostavat kolme (3) Naiskuoroliiton musiikkivaliokunnan tai sen valtuuttamaa jäsentä, joista vähintään kaksi (2) on suorittanut musiikkialan ammattitutkinnon. Suorittajien johtaja kuuluu lautakuntaan yhtenä kolmesta.

Taitomerkin suoritustilanteessa laulajalta edellytetään, että hän

 • osaa taitomerkkiohjelmiston lauluista oman stemmansa
 • osaa laulaa laulut ulkoa, tietyissä lauluissa nuottien käyttö sallittu
 • on harjaantunut oman instrumenttinsa käytössä
 • pystyy laulamaan puhtaasti ja musikaalisesti yhtyeessä
 • huomioi sävellyksen dynamiikan, tempon ja fraseerauksen, pelkkä nuottien ja sanojen opetteleminen ei riitä.


MESTARIMERKKI

Mestarimerkkiohjelmisto tentitään lautakunnalle, jonka muodostavat neljä (4) Naiskuoroliiton musiikkivaliokunnan, hallituksen tai heidän valtuuttamaa jäsentä, joista vähintään kolme (3) on suorittanut musiikkialan ammattitutkinnon. Suorittajien johtaja ei kuulu lautakuntaan.

Mestarimerkin suoritustilanteessa laulajalta edellytetään, että hän

 • osaa mestarimerkkiohjelmiston lauluista oman stemmansa, tietyt laulut on osattava ulkoa
 • on harjaantunut jo pidemmälle oman instrumenttinsa käytössä niin, että pystyy laulamaan lauluteknisesti vaativan ohjelmiston puhtaasti ja musikaalisesti
 • huomioi musiikin dynaamiset ja rytmiset vaihtelut, fraseerauksen, tyylin, tekstin oikean ääntämisen ja tempon
 • pystyy musisoimaan yhtyeessä
 • Pystyy antamaan ääniraudasta yhteen suoritettavaan lauluun äänet. Laulun suorittaja saa itse valita. (2020)
 • Osaa selittää musiikin termit mestarimerkkiohjelmassa esiintyvissä lauluissa.


JOHTAJAMERKKI

Johtajamerkkien suoritusjärjestys on sama kuin laulajilla. Johtajamerkkitenttiä voi pyrkiä suorittamaan ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun on toiminut kuoronjohtajan tehtävässä niin kauan, että on ehtinyt harjoittaa oman kuoronsa kahteen konserttiin, jotka on itse myös johtanut.

Johtajamerkki suoritetaan lautakunnalle, jonka muodostavat perus- ja taitomerkissä kolme (3) ja mestarimerkissä neljä (4) Naiskuoroliiton musiikkivaliokunnan, hallituksen tai sen valtuuttamaa jäsentä, joista perus- ja taitomerkissä kaksi (2) on suorittanut musiikkialan ammattitutkinnon ja vähintään yksi heistä on suorittanut kuoronjohdon A tai B tutkinnon ja mestarimerkissä vähintään kolme (3) on suorittanut musiikkialan ammattitutkinnon ja vähintään kaksi heistä on suorittanut kuoronjohdon A tai B tutkinnon.

Suoritustilanteessa johtajalta edellytetään, että hän

 • osaa antaa alkuäänet ääniraudalla
 • osaa johtaa perus-, taito- ja mestarimerkkiohjelmiston nuoteista
 • mestarimerkkiohjelmiston saa johtaa kokonaan nuoteista
 • hallitsee johtamansa ohjelmiston
 • hallitsee perustiedot äänenkäytöstä
 • pystyy johtaessaan musisoimaan laulajien kanssa.

Hyväksytty SNKL:n hallituksen kokouksessa