Mitä teemme ja tarjoamme?

Suomen Naiskuoroliiton tehtäväkuvaukset


Mihin SNKL jäsen voi vaikuttaa?

SNKL liittokokous

SNKL toimintaan - Hallituksen jäsenten valintaan - Jäsenmaksujen suuruuteen

Miten SNKL toimii?

SNKL liittokokous

Päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille - Määrää palkkiot, korvaukset ja jäsenmaksut - Vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion - Valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, taiteellisen johtajan, hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastajat

Mitä SNKL jäsen saa?

Suomen Naiskuoroliitto

Vuosittaiset Naiskuoropäivät - Naiskuorolaulun opintokurssit - Kuoronjohdon opintokurssit - Liiton kuorot: Louhi ja Vox Feminae - Uutta ja olemassa olevaa naiskuorojen nuottimateriaalia - Hopeiset kellot - Ansio- ja kunniamerkit - Jäsentuotteet - Tietoa ajankohtaisista asioista - Naiskuoroverkoston

Mitä SNKL tekee?

SNKL hallitus

SNKL toiminnasta ja taloudesta vastaava, päättävä ja toimeenpaneva elin - Suunnittelee Liiton pitkän tähtäimen toimintaa ja kehitystä - Tiedottaa liiton toiminnasta ja ajankohtaisista asioista - Järjestää Naiskuoropäivät yhdessä emäntäkuorojen kanssa - Järjestää naiskuorolaulun ja kuoronjohdon opintokurssit - Hyväksyy kentällä suoritettavat merkkilaululeirit ja suoritustuomaristot - Päättää kustannettavista nuoteista ja myyntiartikkeleista - Jakaa stipendejä ja valitsee Vuoden kuoron - Myöntää ansio- ja kunniamerkit sekä huomionosoitukset - Hyväksyy varsinaiset- ja kannattajajäsenet sekä kutsuu kunniajäsenet

Mitä SNKL jäsen saa?

Toimisto

Jäsenkirjeet - Tilaukset - Ilmoittautuminen - Yhteydenpito ja viestintä - Naiskuoroverkosto 

Miten SNKL toimii?

Toimisto

Toimii kontaktipisteenä liiton jäsenille ja ylläpitää jäsenyhdistysten kontaktilistaa - Ottaa vastaan ilmoittautumiset tapahtumiin - Kerää ja toimittaa tilaukset - Hoitaa maksuliikenteen ja tilit

Mitä SNKL jäsen saa?

Musiikkivaliokunta

Uudet kustanteet - Asiantuntijaostopalvelut - Liiton kuorot: Louhi ja Vox Feminae

Miten SNKL toimii?

Musiikkivaliokunta

Valmistelee ja esittelee toimeksi annetut, musiikkiin liittyvät asiat hallitukselle - Suunnittelee, kehittää ja toteuttaa liiton taiteellista toimintaa - Suunnittelee ja ehdottaa kustannettavia julkaisuja - Ehdottaa päivityksiä merkkilauluihin ja suoritussääntöihin - Toimii tarvittaessa johtajina, kouluttajina tai arviointiraadin jäseninä - Toimii jäsenten asiantuntija-apuna ja kerää kouluttajapankkia

Mitä SNKL jäsen saa?

Ohjeet ja toimintatavat - talous- ja toiminnansuunnittelu,

apua ja neuvontaa yhdistystoimintaan

Miten SNKL toimii?

Budjetoi, suunnittelee, kehittää liiton toimintaa - konsultoi, auttaa ja neuvottelee