Mitä teemme ja tarjoamme?

Suomen Naiskuoroliiton tehtäväkuvaukset


Mihin SNKL jäsen voi vaikuttaa?

SNKL liittokokous

SNKL toimintaan - Hallituksen jäsenten valintaan - Jäsenmaksujen suuruuteen

Miten SNKL toimii?

SNKL liittokokous

Päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille - Määrää palkkiot, korvaukset ja jäsenmaksut - Vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion - Valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, taiteellisen johtajan, hallituksen jäsenet ja toiminnantarkastajat

Mitä SNKL jäsen saa?

Suomen Naiskuoroliitto

Vuosittaiset Naiskuoropäivät - Naiskuorolaulun opintokurssit - Kuoronjohdon opintokurssit - Liiton kuorot: Louhi ja Vox Feminae - Uutta ja olemassa olevaa naiskuorojen nuottimateriaalia - Hopeiset kellot - Ansio- ja kunniamerkit - Jäsentuotteet - Tietoa ajankohtaisista asioista - Naiskuoroverkoston

Mitä SNKL tekee?

SNKL hallitus

SNKL toiminnasta ja taloudesta vastaava, päättävä ja toimeenpaneva elin - Suunnittelee Liiton pitkän tähtäimen toimintaa ja kehitystä - Tiedottaa liiton toiminnasta ja ajankohtaisista asioista - Järjestää Naiskuoropäivät yhdessä emäntäkuorojen kanssa - Järjestää naiskuorolaulun ja kuoronjohdon opintokurssit - Järjestää merkkilaululeirit ja suoritustuomaristot - Päättää kustannettavista nuoteista ja myyntiartikkeleista - Jakaa stipendejä ja valitsee Vuoden kuoron - Myöntää ansio- ja kunniamerkit sekä huomionosoitukset - Hyväksyy varsinaiset- ja kannattajajäsenet sekä kutsuu kunniajäsenet

Mitä SNKL jäsen saa?

Toimisto

Jäsenkirjeet - Jäsentuotteet -  Nuottimateriaalin - Koulutusta - Naiskuoropäivät - Yhteydenpito ja viestintä naiskuoroverkostoon

Miten SNKL toimii?

Toimisto

Toimii kontaktipisteenä Naiskuoroliiton jäsenille ja ylläpitää jäsenyhdistysten verkostoa - Ottaa vastaan ilmoittautumiset tapahtumiin - Kerää ja toimittaa tilaukset - Hoitaa maksuliikenteen

Mitä SNKL jäsen saa?

Musiikkivaliokunta

Uutta naiskuoromusiikkia/nuottimateriaalia - Koulutusta asiantuntijoilta - Naiskuoroliiton edustuskuorot: Louhi ja Vox Feminae

Miten SNKL toimii?

Musiikkivaliokunta

Valmistelee ja esittelee toimeksi annetut, musiikkiin liittyvät asiat hallitukselle - Suunnittelee, kehittää ja toteuttaa Naiskuororliiton taiteellista toimintaa - Suunnittelee ja ehdottaa kustannettavia nuottimateriaalia - Ehdottaa päivityksiä merkkilauluihin ja suoritussääntöihin - Toimii tarvittaessa kuoronjohtajina, kouluttajina tai arviointilautakunnan jäseninä - Toimii jäsenten asiantuntija-apuna ja hallinnoi kouluttajapankkia

Mitä SNKL jäsen saa?

Ohjeet ja toimintatavat - Talous- ja toiminnansuunnittelu - Apua ja neuvontaa yhdistystoimintaan

Miten SNKL toimii?

Budjetoi, suunnittelee, kehittää Naiskuoroliiton toimintaa - Konsultoi, auttaa ja neuvottelee