Liittokokous 2024

Suomen Naiskuoroliitto ry:n liittokokous la 6.4.2024

Suomen Naiskuoroliiton jäsenyhdistykset kutsutaan liittokokoukseen lauantaina 6.4.2024 klo 12.00. Valtakirjojen tarkastus 11.00 alkaen etäyhteydellä ja Hotel Arthurissa.

Lähikokouspaikka Hotel Arthur, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki

Etäkokouslinkki lähetetään valtakirjan palauttaneille 2.4.2024.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:ssä määrätyt asiat. Kokousaineisto lähetetään valtakirjan palauttaneille 2.4.2024 mennessä.

Kukin varsinainen jäsenyhdistys on oikeutettu valtuuttamaan liittokokoukseen yhden (1) edustajan jokaista yhdistyksensä alkavaa kymmentä, jäsenmaksunsa maksanutta toimivaa jäsentä kohti edellisen vuoden jäsenmaksusuoritusten mukaisesti. Kullakin edustajalla on yksi ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksensä äänillä. Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen, kuitenkin niin että Liiton hallituksen jäsen ei voi edustaa jäsenyhdistystään.

Valtakirja palautetaan allekirjoitettuna 28.3.2024 mennessä sähköpostitse toimisto@naiskuoroliitto.fi tai kirjepostina os. Suomen Naiskuoroliitto ry, Iisalmen Naistentalo, Pohjolankatu 9b, 74100 IISALMI.

Tervetuloa liittokokoukseen!

Suomen Naiskuoroliitto ry

Hallitus