Liittokokous 2022

Suomen Naiskuoroliitto ry:n liittokokous la 6.5.2023

Suomen Naiskuoroliiton jäsenyhdistykset kutsutaan liittokokoukseen lauantaina 6.5.2023 klo 12.00. Valtakirjojen tarkastus 11.00 alkaen Naistentalolla ja etäyhteydellä.

Lähikokouspaikka Iisalmen Naistentalo, Pohjolankatu 9b, 74100 IISALMI

Etäkokous linkki lähetetään valtakirjan palauttaneille 1.5.2022 mennessä

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 §:ssä määrätyt asiat. Kokousaineisto lähetetään valtakirjan palauttaneille 1.5.2023 mennessä.

Kukin varsinainen jäsenyhdistys on oikeutettu valtuuttamaan liittokokoukseen yhden (1) edustajan jokaista yhdistyksensä alkavaa kymmentä, jäsenmaksunsa maksanutta toimivaa jäsentä kohti edellisen vuoden jäsenmaksusuoritusten mukaisesti. Kullakin edustajalla on yksi ääni, mutta edustaja voi valtakirjalla äänestää kaikilla yhdistyksensä äänillä. Edustajan tulee olla edustamansa jäsenyhdistyksen jäsen, kuitenkin niin että Liiton hallituksen jäsen ei voi edustaa jäsenyhdistystään.

Valtakirja palautetaan allekirjoitettuna 21.4.2023 mennessä sähköpostitse toimisto@naiskuoroliitto.fi tai kirjepostina os. Suomen Naiskuoroliitto ry, Iisalmen Naistentalo, Pohjolankatu 9b, 74100 IISALMI.

Tervetuloa liittokokoukseen!

Suomen Naiskuoroliitto ry

Hallitus