Merkkiohjesäännöt

Suomen Naiskuoroliiton merkkiohjesäännöt

Tässä ohjesäännössä säädetään Suomen Naiskuoroliitto ry:n (myöhemmin SNKL) merkkejä, ruusukkeita ja muita huomionosoituksia koskevista määräyksistä ja myöntöperusteista.

Ansiomerkit ja kunniamerkit anotaan kirjallisesti SNKL:n toimistosta. Kaikki merkit ovat hyväksytyn anomuksen jälkeen lunastettavissa SNKL:n toimistosta.

Jäsenmerkki

Jäsenmerkin voi lunastaa jokainen sellainen SNKL:oon kuuluvan jäsenkuoron jäsen, joka on oikeutettu kantamaan oman kuoronsa jäsenmerkkiä. Jäsenmerkki voidaan SNKL:n hallituksen päätöksellä antaa myös liiton ulkopuoliselle henkilölle. Huomaa, että jäsenmerkkiä ei käytetä yhdessä kunnia- ja ansiomerkkien kanssa.

Hopeakellot

Hopeakellon voi lunastaa jokainen SNKL:oon tai SNKL:oon kuuluvan yhdistyksen jäsen, joka on tentissä osoittanut osaavansa SNKL:n hallituksen hyväksymän kutakin hopeakelloa koskevan merkkilauluohjelmiston (perus-, taito- ja mestarimerkkilaulut). Hopeakellot ovat erilaiset laulajille ja johtajille.

Laulajan ansiomerkit

Laulajan 10-vuotisansiomerkki

Laulajan 10-vuotisansiomerkki myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella laulajalle, joka on vähintään 10 vuotta laulanut SNKL:n jäsenkuoroissa.

Laulajan 20-vuotisansiomerkki

Laulajan 20-vuotisansiomerkki myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella laulajalle, joka on vähintään 20 vuotta laulanut SNKL:n jäsenkuoroissa.

Laulajan ruusukkeet

30 - vuotisruusuke (valkoinen), 40 - vuotisruusuke (sininen), 50 - vuotisruusuke ruuseke (valko-sininen), ja 60 -vuotisruusuke (kultainen) myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella laulajalle, jolle lauluvuosia on kertynyt kyseinen määrä. Ruusuke kiinnitetään ansiomerkin alle. Huomaa, että kannettaessa korkeampi ruusuke syrjäyttää alemman.

Kuoronjohtajan ansiomerkit

Kuoronjohtajan 10-vuotisansiomerkki

Kuoronjohtajan 10-vuotisansiomerkki myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella kuoronjohtajalle, joka on johtanut SNKL:n jäsenkuoroja vähintään 10 vuotta.

Kuoronjohtajan 20-vuotisansiomerkki

Kuoronjohtajan 20-vuotisansiomerkki myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella kuoronjohtajalle, joka on johtanut SNKL:n jäsenkuoroja vähintään 20 vuotta.

Kuoronjohtajan ruusukkeet, vuodet 30 - 60

30 - vuotisruusuke (valkoinen), 40 - vuotisruusuke (sininen), 50 - vuotisruusuke (valko-sininen), ja 60 -vuotisruusuke (kultainen) myönnetään kuoron tekemän anomuksen perusteella kuoronjohtajalle, joka on johtanut SNKL:n jäsenkuoroja kyseisen määrän. Ruusuke kiinnitetään ansiomerkin alle. Huomaa, että kannettaessa korkeampi ruusuke syrjäyttää alemman.

SNKL ansiomerkit

Ansiomerkkejä voidaan myöntää SNKL:n jäsenkuorojen ansioituneille jäsenille ja/tai SNKL:n toimintaan osallistuneille aktiivisille jäsenille. Ansiomerkit anotaan SNKL:n hallitukselta kirjallisesti. Kultaista ansiomerkkiä ei voi saada ennen hopeista ansiomerkkiä.

SNKL hopeinen ansiomerkki

SNKL:n hallitus voi myöntää hopeisen ansiomerkin jäsenyhdistyksensä ja/tai SNKL:n toimintaan osallistuneelle ansioituneelle henkilölle.

SNKL kultainen ansiomerkki

SNKL:n hallitus voi myöntää kultaisen ansiomerkin jäsenyhdistyksensä luottamustehtävissä ja/tai SNKL:n toimintaan pitkään ja erityisen ansioituneesti osallistuneelle henkilölle.

SNKL kunniamerkit

Kunniamerkkejä voidaan myöntää SNKL:n luottamushenkilöille tai muutoin SNKL:n ja/tai naiskuoromusiikin hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Jäsenyhdistykset voivat ehdottaa kunniamerkkien saajia SNKL:n hallitukselle kirjallisesti.

Hopeista kunniamerkkiä ei voi saada ennen kultaista ansiomerkkiä. Kultaista kunniamerkkiä ei voi saada ennen hopeista kunniamerkkiä.

Kultainen kunniamerkki voidaan kuitenkin myöntää SNKL:oon kuulumattomalle henkilölle (ilman edellisiä ansio- ja kunniamerkkejä).

SNKL hopeinen kunniamerkki

SNKL:n hallitus voi myöntää henkilölle, joka on toiminut SNKL:n luottamustehtävissä tai muutoin SNKL:n ja/tai naiskuoromusiikin hyväksi.

SNKL kultainen kunniamerkki

SNKL:n hallitus voi myöntää erityisen painavin perustein henkilölle, joka on toiminut SNKL:n luottamustehtävissä tai muutoin näkyvästi SNKL:n ja/tai naiskuoromusiikin hyväksi.

Standaari

Hallitus voi myöntää standaarin harkintansa mukaan ansioituneille kuoroille, yhteistyökumppaneille, kaupungeille tai yksityisille henkilöille tunnustuksena toiminnasta SNKL:n päämäärien hyväksi tai muusta perustellusta syystä.


Merkkien kantojärjestys

  1. Sulasol valtakunnallisen keskusjärjestön merkit ylinnä
  2. Suomen Naiskuoroliitto kultainen tai hopeinen kunnia- tai ansiomerkki
  3. Sulasol piirin ansiomerkit
  4. Suomen Naiskuoroliitto kuoronjohtajan/laulajan toimintavuosiin perustuva ansiomerkki
  5. Suomen Naiskuoroliitto kuoronjohtajan/laulajan hopeakellot
  6. Suomenmaa-merkki
  7. Oman kuoron merkki alinna

Jäsenmerkkiä ei käytetä yhdessä kunnia- ja ansiomerkkien kanssa. Lisäksi korkein merkki syrjäyttää alemman, eli hopeinen merkki jää pois, jos henkilö on saanut kultaisen merkin. Samoin ylempi toimintavuosiin perustuva ansiomerkki syrjäyttää alemman.

Suomenmaa-merkkiä voidaan käyttää myös arkimerkkinä esim. kuorohupparissa.

Suomen Naiskuoroliiton hallitus 22.6.2022