Olen kiitollinen

18.06.2020
Kiitollisuutta kevätkesällä 2020


Kaikkien meidän tiedossa on se tosiasia, että kevät 2020 on ollut hyvin rasittavaa ja vaativaa aikaa. Tulevaisuuskin näyttäytyy edelleen epävarmalta, vaikka maassamme ja osin muuallakin tautitilanne on mennyt hyvään suuntaan. Mieleeni on noussut kuitenkin useita kiitollisuuden aiheita, joita tuon tässä muutaman esille.

• Olen kiitollinen perheestäni, läheisistäni ja ystävistäni

• olen kiitollinen omasta ja läheisteni terveydestä
 • olen kiitollinen rakkaudesta
 • olen kiitollinen taloudellisesta pärjäämisestä
 • olen kiitollinen Suomen kauniista luonnosta
 • olen kiitollinen tekniikasta, joka mahdollistaa työn ja asioiden hoitamisen etänä, yhteyksien pitämisen läheisiin ja ystäviin ja jopa kuoroharjoitukset
 • olen kiitollinen siitä, että tämä pandemia-aika mahdollisesti opettaa meille nöyryyttä, suvaitsevaisuutta, toistemme kunnioittamista ja huomioonottaamista sekä yleensä elämän arvostusta niissä olosuhteissa, mitkä ovat itsekullakin ihmisellä tässä ja nyt
• olen kiitollinen, että maassamme on rauha ja vapaus.


Ellen Pesonen, Suomen Naiskuoroliiton hallituksen jäsen, Pytinki-kuoro