Toimintasuunnitelma 2023-2025

Naiskuoroliiton toimintasuunnitelma 2023-2025

Suomen Naiskuoroliitto on naiskuorojen valtakunnallinen järjestö, joka palvelee suomalaisia naiskuoroja ja naiskuoromusiikkia harrastuksena ja taiteena. Naiskuoroliitto edistää ja kehittää laulajien ja kuorojen tavoitteellista musiikin harrastamista julkaisemalla ja välittämällä naiskuoromusiikkia sekä järjestämällä koulutusta ja tapahtumia.


MISSIO

Palvella suomalaisia naiskuoroja ja naiskuoromusiikkia harrastuksena ja taiteena.

VISIO

Haluamme olla vaikuttava ja merkityksellinen toimija, johon kuuluu suuri osa suomalaisista naiskuoroista ja joka on koko suomalaisen naiskuorokentän ääni.


Painopisteet 2023–2025

Naiskuoroliitto elää ajassa ja ennakoi tulevaa.

Liiton hallitus on valmistellut liittokokoukselle esityksen tulevien vuosien strategiasta ja toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelmaan hallitus on koonnut neljä (4) pääkohtaa, joihin toiminta painottuu seuraavien kahden vuoden aikana.

  1. Talouden vakauttaminen

  2. Viestintä ja vuorovaikutus kuorokentän ja jäsenkuorojen kanssa

  3. Tapahtumat

  4. Verkkokauppa


Talouden vakauttaminen

Talous vakautetaan pandemiaa edeltävälle tasolle. 

Tehdään julkaisutoiminnan talousanalyysi.

Käynnistetään valmisteltu sponsorihanke.

Seurataan taloutta reaaliaikaisesti ja verrataan toteutumia budjetoituun.


Viestintä

Jäsenistön, yhteistyökumppaneiden ja yhteiskunnan tavoittaminen.

Tietoisuuden lisääminen.

Laaditaan viestintäsuunnitelma.

Uudistetaan Liiton visuaalinen ilme.

Otetaan viestintävälineet tehostetusti käyttöön.

Jäsenistön kontaktointi


Tapahtumat 

Tapahtumakonseptin kehittäminen aikaa ja jäsenistön tarpeita vastaavaksi.

Analysoidaan jäsenkysely.

Kehitetään tapahtumakonsepti.

Verkkokauppa

Asiakkaiden palveleminen paremmin.

Myynnin edistäminen.

Toimivan ja tehokkaan verkkokauppa-

alustan rakentaminen.

Markkinoinnin kehittäminen.