Jäsenten edut ja velvollisuudet

Jäsenten edut

Työkalut kuorojen arkeen, harjoitteluun ja esiintymisiin

Tapahtumat ja koulutus

 • Yhteiset naiskuorotapahtumat
 • Koulutus ja laululeirit (mm. merkkilaulut, leirikuoro, kuoronjohto)
 • Naiskuoroliiton kuorot: Liittokuoro Louhi ja Vox Feminae
 • Naiskuorotoimijoiden tapaamiset
 • Muiden kuorojen konsertit ja esiintymiset

Taloudelliset edut

 • Saat etuja Naiskuoroliiton kustantamista nuoteista
 • Saat etuja Naiskuoroliiton järjestämien katselmusten ja kilpailujen osallistumismaksuista
 • Mahdollisuus hakea Naiskuoroliiton myöntämiä stipendejä ja avustuksia
 • Mahdollisuus hakea kuoronjohtajastipendiä
 • Mahdollisuus liittyä mukaan sponsoriohjelmaan
 • Mahdollisuus hakea Sivis-tunteja omiin koulutuksiin.

Vaikuttaminen ja viestintä

Kuuluminen merkillisten joukkoon

Jäsenten velvollisuudet

Laulamme puhtaasti

 • Alkuperäisistä nuoteista laulaminen Sulasolin Puhtaasti -hankkeen arvojen mukaisesti.
 • Teostoilmoitukset konserteista
 • Tuoksuttomuus kaikissa kuorotapahtumissa. Hajuvedet, deodorantit, hiuslakat ym. tuoksuva kosmetiikka voi aiheuttaa pahoja oireita tuoksuherkille ihmisille.

Yhteystietojen päivittäminen

 • Kuoron yhteyshenkilöiden päivittäminen jäsenrekisteriin (FloMember).

 • Kuorojen kotisivujen ja Fb- päivitys liiton toimistoon.

 • Muuttuneiden yhdistystietojen päivittäminen patentti - ja rekisterihallitukseen.

Jäsenmaksut

 • Jäsenten tulee maksaa jäsenmaksu vuosittain tammikuussa. 

Aikataulujen noudattaminen

 • Ilmoittautuminen Naiskuoroliiton tilaisuuksiin pyydettyyn päivämäärään mennessä.
 • Valtakirjojen toimittaminen pyydettyyn päivämäärään mennessä ennen vuosikokousta. Jos valtakirjoja ei palauteta ajoissa, ei jäsenkuorolla ole äänioikeutta vuosikokouksessa.
 • Toimintakertomusten päivittäminen tammikuussa.